Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
  • درباره همایش مدیریت علوی

      آشنایی با شیوه و روش مدیریت امام علی (ع) به عنوان اولین حکومت اسلامی پس از پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) که استمرار همان حرکت به شمار می آید در وجود بسیاری از انسان ها احساس می شود. در این راستا مدیران و اساتید مرتبط با دانش مدیریت علاقه ی بیشتر دارند و امروزه این احساس بیشتر حس می شود زیرا…

جدیدترین اخبار همایش

خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور، زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده ، اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.
دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.
خشم خود را فرو خور،که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیده ام.
چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و ستمکاری به هنگام بی نیازی.
بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ است.
هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود.
از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.
هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانه دروغگویی است، وهر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

چکیده برخی از مقالات رسیده